کارگاه باید ونبایدهای ابزار درقصه گویی
انجمن قصه گویی کانون استان کردستان برگزار کرد:

کارگاه باید ونبایدهای ابزار درقصه گویی

دیروز مربیان کانون استان کردستان در کارگاه تخصصی باید ها و نبایدهای ابزار در قصه گویی که با حضور مریم شفیع زاده در فضای اسکای روم برگزار گردید شرکت کردند.

    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت