لیست اخبار صفحه :1
نشست فصلی مربیان هنری کردستان برگزار شد
همزمان با پایان کارگاهای تابستان:

نشست فصلی مربیان هنری کردستان برگزار شد

با توجه به اتمام کارگاه های برخط استانی فصل تابستان و برنامه ریزی جهت برگزاری این کارگاه ها در فصل پاییز نشست فصلی مربیان هنری کانون استان کردستان با حضور مدیر کل ، حراست و کارشناس هنری استان در روزهای پایانی شهریور برگزار شد.

نشست تخصصی از انتخاب تا اجرای قصه
انجمن قصه گویی کانون پرورش فکری استان کردستان برگزار کرد :

نشست تخصصی از انتخاب تا اجرای قصه

اعضای نوجوان انجمن قصه گویی استان کردستان در نشست تخصصی از انتخاب تا اجرای قصه شرکت کردند .

کارگاه باید ونبایدهای ابزار درقصه گویی
انجمن قصه گویی کانون استان کردستان برگزار کرد:

کارگاه باید ونبایدهای ابزار درقصه گویی

دیروز مربیان کانون استان کردستان در کارگاه تخصصی باید ها و نبایدهای ابزار در قصه گویی که با حضور مریم شفیع زاده در فضای اسکای روم برگزار گردید شرکت کردند.

    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت