شناسه خدمت عنوان خدمت نوع خدمت گردش کار و زمانبندی توافقنامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی مراحل ارائه و تحویل خدمت بستر ارائه خدمت
سایت پست الکترونیک تلفن راهنمای دیجیتال

17022265100

امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان غیر الکترونیک

3004580 نفر 021-88967421

17022265101

امداد فرهنگی غیر الکترونیک

24109 نفر 021-88951506-123

17022265102

آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون الکترونیک

30 دفعه هر نفر 021-88971369

17062266102

برگزاری جشنواره بین المللی پویانمایی تهران الکترونیک

1610 اثر 021-88958778

17062266103

برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی الکترونیک

8907 اثر 88971363

17062266105

برگزاری جشنواره فیلم کودک برای کودک (قاصدک) غیر الکترونیک

عدم برگزاری-کرونا 021-88967421

17062266101

برگزاری جشنواره ملی اسباب بازی الکترونیک

238 اثر 021-88729793

17062266100

برگزاری مراسم هفته کودک غیر الکترونیک

عدم برگزاری-کرونا 021-88971313

17062266104

برگزاری مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) کودک و نوجوان الکترونیک

400 اثر 021-88971288

17062266106

برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان الکترونیک

410 اثر 021-88971288

17062270000

تولید و ارائه سرگرمی های سازنده برای کودکان و نوجوانان الکترونیک

49200 محصول 84014-381

17022267000

تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان الکترونیک

308 اثر 84014-374

17022268101

تولید پویانمایی(انیمیشن) کودکان و نوجوانان الکترونیک

45 دقیقه 84014-401

17022268102

تولید تئاتر کودکان و نوجوانان الکترونیک

32 عنوان 84014-401

17022268100

تولید فیلم(سینمایی، مستند، کوتاه)کودکان و نوجوانان الکترونیک

261 دقیقه 84014-401

17022268103

تولید موسیقی کودکان و نوجوانان الکترونیک

13 قطعه 021-84014-401

17022268104

حمایت از تولید آثار فاخر تئاتر، فیلم و پویانمایی کودک و نوجوان الکترونیک

21 اثر 84014-401

17062269100

حمایت از ایده های برتر ثبت و تولید اسباب بازی الکترونیک

24 اثر 021-88085832

17062269105

صدور تائیدیه فضای فرهنگی یا نمایشگاهی ویژه کودکان و نوجوانان ترکیبی

4 مجوز 021-88085832

17062269101

صدور گواهی ثبت طرح اسباب بازی الکترونیک

10مجوز 021-88085832

17062269102

صدور مجوز تولید اسباب بازی الکترونیک

12مجوز 021-88085832

17062269104

صدور مجوز پخش تیزر کودک و نوجوان الکترونیک

7 مجوز 021-88085832

17062269103

صدور مجوز واردات اسباب بازی الکترونیک

20 مجوز 021-88085832

18052271100

برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی الکترونیک

1143314 نفر 021-91070008

18052271101

تولید و انتشار محصولات آموزشی زبان های خارجی ترکیبی

210 جلد 021-91070008شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت