کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان

آدرس پستی: کردستان سنندج خیابان طالقانی خیابان ورزش

کدپستی:6614673411

شماره های تماس : 33155060 - 33171153 - 33171154 -087

نمابر: 33178500-087

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت