لیست اخبار صفحه :1
در نشستی مشترک اعضای انجمن نمایش و اعضای انجمن نویسندگان ( هور و رازاوه ) نوجوان استان همنشین شدند

در نشستی مشترک اعضای انجمن نمایش و اعضای انجمن نویسندگان ( هور و رازاوه ) نوجوان استان همنشین شدند

در دامنه ی آبیدر ، با شورو اشتیاق فراوان گردهم آمدیم تا دست در دست هم هنروادبیات را که پیوندی ناگسستنی دارند در محفلی درکنارهم و با هم بیاموزیم و آنچه را تاکنون آموخته ایم در سبد اخلاص بگذاریم.

روز شعر و ادب فارسی در سقز گرامی داشته شد
با حضور نویسنده سقزی در مرکز شماره یک سقز:

روز شعر و ادب فارسی در سقز گرامی داشته شد

با فرا رسیدن روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار ویژه برنامه ای با حضور مفیده مظهر نویسنده سقزی و اعضای نوجوان دختر مراکز شماره یک و دو سقز در فرهنگی هنری شماره یک سقز برگزار گردید.

نشست تخصصی انجمن نمایش نوجوانان کانون استان کردستان در شهرستان بیجار برگزار شد

نشست تخصصی انجمن نمایش نوجوانان کانون استان کردستان در شهرستان بیجار برگزار شد

نشست تخصصی انجمن نمایش نوجوانان کانون با محوریت " ساخت عروسکهای نمایشی به شیوه ماروت " توسط سیدیاسر هاشم زاده با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کارشناسان هنری و ادبی استان و اعضای نوجوان شهرهای بیجار و حسن آباد برگزار شد.

سید احمد عبودتیان ریاست خاتم الاوصیا و دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی از موکب کودک و نوجوان استان کردستان بازدید کرد

سید احمد عبودتیان ریاست خاتم الاوصیا و دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی از موکب کودک و نوجوان استان کردستان بازدید کرد

دیروز سید احمد عبودتیان ریاست خاتم الاوصیا و دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت از موکب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان بازدید کرد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت